Wiadomo, że jednym z największych kosztów firm transportowych lub takich, które posiadają dużą flotę aut służbowych, są koszty paliwa i utrzymania pojazdów w dobrym stanie technicznym. Wysokość tych wydatków w dużej mierze zależy od samych kierowców. Przede wszystkim od tego, jakie jest ich zaangażowanie w pracę, czy zależy im na oszczędnościach w firmie i tego, jaki styl jazdy preferują. Obecne możliwości technologiczne pozwalają na wdrożenie rozwiązań, które przyczynią się do wyeliminowania błędów w czasie jazdy, które skutkują większym zużyciem paliwa. Chodzi między innymi o rozwiązania takie jak OptiDrive 360, które pozwalają nie tylko na monitoring pojazdów, ale także analizują styl jazdy kierowców.

Jaki styl jazdy?

Dzięki rozwiązaniom telematycznym można dowiedzieć się, w jaki sposób kierowca prowadzi pojazd, czyli z jakimi prędkościami się porusza, w jaki sposób wykonuje podstawowe manewry. OptiDrive 360 pozwala rejestrować, ile paliwa zużywa pojazd prowadzony przez danego kierowcę. Spalanie wzrasta, im bardziej agresywny jest styl prowadzenia samochodu. Kierowca, który lekceważy zasady ekologicznej jazdy, doprowadza do szybszego zużycia podzespołów, a więc naraża firmę na wyższe koszty serwisowania pojazdów. Może też stanowić zagrożenie na drodze dla siebie i innych użytkowników. Wypadkowość przekłada się nie tylko na wyższe koszty ubezpieczeń floty, ale wpływa również negatywnie na wizerunek firmy transportowej.

Baczne obserwowanie drogi

Dzięki rozwiązaniom WEBFLEET możemy uświadomić kierowcę, wykazać mocne i słabe strony sposobu prowadzenia pojazdu i przyczynić się do zmiany tego stylu. Ekologiczna jazda to coś, czego można się nauczyć. Aplikacja OptiDrive 360 sama udziela kierowcy porad i wskazówek, które przyczyniają się do poprawy ekonomii jazdy

Ekologiczna jazda polega również na ograniczonym zaufaniu do innych użytkowników ruchu drogowego. Kierowca, który stosuje się do jej zasad, stara się przewidzieć, co mogą zrobić inni. Sam też nie wykonuje gwałtownych manewrów, które mogą stworzyć zagrożenie na drodze. Niezwykle istotną zasadą ekologicznej jazdy jest poruszanie się z prędkością odpowiednią do warunków panujących na drodze. Nie zawsze jest to maksymalna prędkość dopuszczalna na trasie.

Gry dla kierowców

Gdyby wszyscy kierowcy stosowali metody jazdy ekologicznej na pewno koszty firmy z czasem byłyby mniejsze. Aby przyspieszyć zmianę stylu prowadzenia samochodów i bardziej zmotywować kierowców, warto wprowadzić rywalizację pomiędzy nimi. Aby wdrożenie grywalizacji było możliwe, niezbędne są odpowiednie narzędzia, które pozwolą analizować styl jazdy poszczególnych pracowników, takie jak OptiDrive 360. Dane, które zbiera aplikacja, mogą w sposób obiektywny rejestrować postępy poszczególnych kierowców. To pomoże w zwiększeniu ich zaangażowania w pracę i ich współodpowiedzialności za koszty funkcjonowania firmy.

Można na przykład wybrać dowolny parametr monitoringu pojazdów, który będzie elementem rywalizacji. Na przykład, który z kierowców w określonym czasie zanotował najmniej przekroczeń prędkości lub zużył mniej paliwa. Można też próbować aktywizować grupy pracowników, ogłaszając dwa tygodnie bez wykonywania gwałtownych manewrów. Możliwości jest sporo i wiele zależy od inwencji właściciela firmy. Zawsze musi on jednak pamiętać, że zapisy z systemów telematycznych są bardzo dokładne i trzeba stawiać zadania, które można wykonać. Oczywiście, by taka technika aktywizacji kierowców przyniosła planowany skutek, trzeba pomyśleć o wprowadzeniu odpowiednich nagród dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.