Czujnik zaniku fazy jest urządzeniem monitorującym napięcie fazowe zaprojektowanym do użytku z kontrolkami magnetycznymi, aby automatycznie kontrolować działanie trójfazowych silników lub innego sprzętu. Przy jego pomocy można próbować uruchomić je w warunkach otwartej fazy lub w trybie jednofazowym, eliminując w ten sposób przepalenia. Czujnik zaniku fazy nie jest urządzeniem termicznym. Działa na zasadzie asymetrii napięcia fazowego, która może wystąpić w systemie trójfazowym. Chroni również przed utratą fazy. Istnieje wiele modeli przekaźników awarii faz.

Zasady działania

Czujnik zaniku fazy jest samodzielnym urządzeniem wykrywającym moc. W normalnej pracy fazy wejściowe napięcia trójfazowego zastosowane w standardowej sieci wykrywania energii są zrównoważone. Gdy jakakolwiek faza staje się niezrównoważona o więcej niż 12% w stosunku do pozostałych dwóch (niskiej lub wysokiej) lub występuje zanik fazy, sieć czujników dostarcza napięcie wyjściowe, aby aktywować obwód tranzystora. Powoduje to wyzwolenie głównego przekaźnika wyjściowego  – tzw. przekaźnika zakłóceń fazowych (w zależności od modelu). Opóźnienie czasowe o około 1,5 sekundy zostało wprowadzone w celu wyeliminowania możliwości uciążliwego wyzwalania.

Budowa

Elementy elektroniczne przekaźnika są zamknięte w izolowanej pokrywie znajdującej się w wytrzymałej plastikowej konstrukcji. Kompletne urządzenie jest zamontowane na plastikowej podstawie. Przekaźnik awarii fazy może być zamontowany w dowolnej pozycji.

Zastosowanie

Przekaźnik awarii fazy może być użyty do ochrony sterowanego magnetycznie trójfazowego sprzętu, który zostałby uszkodzony, gdyby był poddany nienormalnym warunkom fazowym. Przeznaczony jest do monitorowania dowolnej trójfazowej linii zasilającej i może być używany z dowolnym typem sterowania uruchamiającego, takiego jak stacje przyciskowe, termostaty, presostaty lub przełączniki pływakowe. Może być również stosowany w obwodzie wyzwalającym, wykorzystującym ręcznie sterowane rozruszniki w połączeniu z urządzeniami blokującymi lub pojemnościowymi. Typowe zastosowania są następujące:

  • Dowolny silnik trójfazowy
  • Bezobsługowe silniki, takie jak wentylatory
  • Pompy, urządzenia chłodnicze, klimatyzatory, spawarki, komputery

Może być stosowany z silnikami o dowolnej mocy znamionowej przy danym napięciu. Modele standardowe są dostępne do pracy na następujących napięciach: 120, 208, 240, 480, 550, 600 V.

Przekaźnik awarii fazy może być używany do ochrony pojedynczych silników lub grupy silników łącznie, gdy są one zasilane ze wspólnego stycznika lub magnetycznie zatrzaśniętego wyłącznika. Przekaźnik może być użyty do ochrony sprzętu w małej instalacji z jednego, zewnętrznego źródła. Przekaźnik awarii fazy posiada funkcję automatycznego resetowania, która sprawia, że idealnie nadaje się do ochrony silników bez konieczności sterowania sensorycznego. Gdy wystąpi awaria fazy, silnik zostaje odłączony od linii i po przywróceniu normalnych warunków linii, przekaźnik awarii fazy zostaje zresetowany.

Przekaźnik awarii fazy jest łatwy w instalacji i nie wymaga żadnych czynności przygotowawczych w terenie.

Instalacja

Okablowanie w większości przypadków dostępnych na rynku modeli wymaga jedynie podłączenia zasilania trójfazowego do przekaźnika awaryjnego fazy w L1, L2 i L3. Styki przekaźnika nadrzędnego są z reguły dostarczane przez producenta. Charakterystyki kontaktowe pozwalają na różnorodne zastosowania, otwierając lub zamykając obwód w celu wykonania pożądanego działania w celu ochrony sprzętu trójfazowego.

Inspirowane: Pollin.pl – przełącznik faz