Posadowienie zbiornika na gaz propan na terenie działki jest niezbędne, jeśli wybieramy właśnie taką formę ogrzewania domu. Jednak prawdziwym dylematem jest najbardziej optymalne zlokalizowanie go na posesji. Z jednej strony chcielibyśmy, aby nie rzucał się w oczy, ale znajdował w pobliżu kotłowni, by możliwie jak najwygodniej połączyć zbiornik z kotłem. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o wymogach bezpieczeństwa i potrzebie dojechania do niego cysterną, kiedy przyjdzie czas na tankowanie. Jak pogodzić wszystkie te wymogi, jaki zbiornik wybrać i gdzie posadowić go przy domu? Doradzimy w każdej z tych kwestii.

 

Jak przygotować miejsce pod posadowienie zbiornika na gaz

Posadowienie zbiornika na gaz wymaga odpowiedniego przygotowania gruntu. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia ze zbiornikiem naziemnym, czy też podziemnym musi być on umiejscowiony na równym, stabilnym podłożu. Absolutnie zabronione jest umieszczanie zbiorników na gaz na terenach podmokłych czy też w naturalnych zagłębieniach terenu. Dodatkowo zbiornik z propanem musi zostać posadowiony na specjalnie do tego celu przygotowanej płycie. Idealnie do tego nadaje się płyta fundamentowa żelbetowa, dostosowana wielkością do rozmiarów i pojemności zbiornika.

Wymogi praktyczne dla lokalizacji zbiornika na gaz propan

Wielu klientów planujących lokalizację zbiornika na gaz na swojej posesji stara się, by nie był on widoczny od wejścia na działkę. Ma to swoje uzasadnienie ze względów estetycznych. Jednak w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę praktyczną stronę umiejscowienia zbiornika na gaz.

Nie możemy zapomnieć o tym, że zbiornik na propan będzie regularnie tankowany. Z tego powodu cysterna musi mieć możliwość podjechania jak najbliżej zbiornika, by tankowanie było wygodne i bezpieczne. W wielu przypadkach oznacza to, że zbiornik na gaz musi zostać umiejscowiony przed budynkiem mieszkalnym. Jednak nie jest to równoznaczne z tym, że będzie widoczny i nieestetyczny. Doskonałym rozwiązaniem jest tutaj wybór zbiornika podziemnego, który może zostać całkowicie ukryty pod powierzchnią gruntu. Co więcej, na ziemi, która przykrywa zbiornik z gazem płynnym, z powodzeniem można zasiać trawę lub zasadzić drobne kwiaty. W ten sposób wymogi dotyczące tankowania będą spełnione i zaspokojony zostanie także zmysł estetyczny właściciela zbiornika.

Wymogi bezpieczeństwa dla lokalizacji naziemnego zbiornika na gaz

Umiejscowienie naziemnego zbiornika na gaz powinno być również podyktowane względami bezpieczeństwa. Ustawodawca określił minimalne odległości konkretnych typów zbiorników między innymi od budynków czy granicy działki. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i wymogami przepisów przeciwpożarowych. Odległości te określone są odmiennie dla zbiorników naziemnych i podziemnych i różnią się także w zależności od pojemności zbiornika na gaz.

Przykładowo, najczęściej wybieranym zbiornikiem na gaz propan dla domów jednorodzinnych jest zbiornik o pojemności 2700 l. Musi on zachować odległość co najmniej 3 metrów od budynku mieszkalnego i przynajmniej 1,5 metra od granicy sąsiedniej działki. Im większy zbiornik, tym większe również odległości, jakie należy zachować. Ponadto niezależnie od wielkości zbiornika należy pamiętać, aby umieścić go w odległości co najmniej 5 metrów od studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych oraz zagłębień terenu. Dodatkowo, także 3 metry od linii energetycznej czy sieci trakcyjnej o napięciu do 1 kV oraz 15 metrów od linii energetycznej czy sieci trakcyjnej równej lub przekraczającej wartość 1 kV.

Wymogi bezpieczeństwa dla lokalizacji podziemnego zbiornika na gaz

Podziemne zbiorniki na gaz również objęte są przepisami dotyczącymi ich lokalizacji ze względów bezpieczeństwa. Jednak zbiorniki podziemne polecane są dla małych działek i niewielkich posesji. Wynika to z faktu, że ustawowe odległości od budynków czy granicy działki są mniejsze, niż w przypadku naziemnego zbiornika na gaz. Dla przykładu weźmy wspomniany już zbiornik o pojemności 2700 l. Zbiornik taki w wersji podziemnej musi zachować odstęp przynajmniej 1 metra od budynków mieszkalnych, usługowych czy użyteczności publicznej oraz 0,5 metra od granicy działki budowlanej, na której się znajduje. Natomiast odległości od studzienek kanalizacyjnych zagłębień terenu czy linii energetycznych są identyczne jak w przypadku zbiorników naziemnych i nie zmieniają się wraz ze wzrostem pojemności zbiornika na gaz. Pamiętając o tych zasadach znacznie łatwiej będzie znaleźć odpowiednie miejsce na posadowienie pojemnika na gaz propan przy domu.

Źródło: LPG Direct – gaz propan