Wózki widłowe połączone z dodatkowym osprzętem rozszerzają możliwości operatora w codziennej pracy z towarami. Przedłużki do wideł wózka widłowego to jedno z najlepszych uzupełnień, ponieważ zwiększa doraźnie zasięg. Jakimi zasadami kierować się przed wyborem przedłużek i kiedy przydają się najbardziej?

Dlaczego warto postawić na przedłużki do wideł wózka widłowego i kiedy się przydają?

  • magazyn z ograniczonym miejscem na manewry wózka widłowego – nie we wszystkich magazynach można poruszać się z wydłużonymi widłami, dlatego przedłużki to doraźne i bezpieczne uzupełnienie zmniejszające ryzyko uszkodzeń mechanicznych urządzenia,
  • elastyczność przy rozładunku – przedłużki do wideł wózka widłowego przydają się przy rozładunku samochodów i dają lepszą kontrolę przy manewrowaniu gabarytami. Przed montażem osprzętu operator musi sprawdzić zgodność udźwigu. Nadmierne wydłużenie długości roboczej może wpływać na stabilność urządzenia, dlatego warto przedłużki wcześniej przetestować z obciążeniem i bez,
  • przyśpieszenie prac w gorących sezonach – przedłużki po odpowiedniej optymalizacji poradzą sobie z przenoszeniem dwóch palet jednocześnie, a to okazja do poprawienia wydajności wózka widłowego w gorących okresach pracy magazynu.

Jakie rodzaje przedłużek spotyka się na rynku i dlaczego warto poważnie podejść do wyboru?

Pełne przedłużki na widły to osprzęt przekładający się na większe bezpieczeństwo pracy z cięższymi towarami. Na rynku spotyka się przedłużki pełne lub puste, znacznie lżejsze, ale przydatne tylko w ograniczonym zakresie. A zatem wyboru nie można opierać jedynie na najniższej cenie. Ważne założenie to komfort obsługi, trwałość elementu, zachowanie zgodności z wytycznymi UDT do obsługi wózka widłowego.

Przedłużki to nie bezpośrednia ochrona wideł – jakich błędów się wystrzegać?

Niektórzy użytkownicy wózków widłowych wykorzystują przedłużki w celu ochrony wideł przed nadmiernym zużyciem, albo maskują pewne niedociągnięcia mechaniczne. To podejście wykluczające się z rekomendacjami UDT i zwiększające koszty serwisu w przyszłości. Przedłużki do wideł wózka widłowego należy traktować jako doraźny, a nie stały element roboczy. Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje w magazynie wózki wysokiego składowania, elektryczne i modele spalinowe powinien postawić na osprzęt uniwersalny. Dużą rolę w zabezpieczaniu operatora odgrywa jakość mocowania przedłużek i wytrzymałość konstrukcji.

Operator, który pomyli się w instalacji może nie tylko narazić towar, ale też urządzenie na znaczące uszkodzenia wynikające z utraty stabilności. W prawidłowym dopasowaniu elementu pomagają często wyspecjalizowane serwisy wózków widłowych.

Czy warto sięgnąć po dodatkowy osprzęt?

Dodatkowy osprzęt do wózków widłowych przydaje się w codziennej pracy operatora, ale do wyboru trzeba podejść bardzo poważnie i przetestować funkcjonalność. Operator, dzięki przedłużkom do wideł wózka widłowego zyskuje dużą elastyczność i szansę na przyśpieszenie prac, nawet na ograniczonej przestrzeni, czy podczas rozładunku pojazdów.