Jedną z bolączek osób odpowiedzialnych za transport surowców sypkich jest możliwość strat materiału w tym procesie. Duży wpływ na wielkość ewentualnych strat mają m.in. sposób przesyłu surowca, jak i jakość wykonania całej instalacji. Zastanówmy się, jak skutecznie i w prosty sposób uniknąć strat materiału podczas jego transportu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej całego procesu.

Dlaczego podczas transportu surowca sypkiego dochodzi do strat?

Jednym z podstawowych powodów występowania strat surowca sypkiego w trakcie jego transportu jest nieodpowiednia metoda przesyłu. Materiał w postaci sypkiej ma to do siebie, że jego transport wymaga najwyższych standardów w zakresie szczelności. W przeciwnym razie może dochodzić do zauważalnych ubytków, gdy materiał będzie wymykał się poza infrastrukturę przesyłową. Największe straty odnotowuje się podczas transportu ręcznego i samochodowego, dlatego optymalnym wyborem wydaje się być system rurowy. Dzięki niemu można zminimalizować ryzyko strat oraz jednocześnie zadbać o wysoką jakość produktów na finalnym etapie przesyłu i o efektywność całego procesu.

System rurowy – rozwiązanie minimalizujące straty surowca

Nowoczesny system rurowy to rozwiązanie, które pozwala na zachowanie wysokich standardów w zakresie szczelności podczas przesyłu surowca sypkiego. Jeżeli infrastruktura wykonana jest z należytą starannością, to z powodzeniem można eksploatować ją przez wiele lat. Oczywiście wymaga odpowiedniej konserwacji i serwisowania. Systemy rurowe z powodzeniem wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, w tym m.in. w transporcie produktów spożywczych (np. ziaren), produktów w stanie płynnym oraz gazowym. Swoją popularność zawdzięczają prostocie eksploatacji, wydajności oraz długiej żywotności. Ponadto system zbudowany w obrębie jednej hali, nie będzie również dużą inwestycją i bardzo szybko się zwróci.

Co składa się na system rurowy?

Systemy tego typu składają się z wielu elementów składowych. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, ich głównym elementem są rury. Te łączy się ze sobą w większą nitkę przesyłową za pomocą: kolan rurowych, trójników i łuków. W całej instalacji znajduje się również miejsce na przesypy i cyklony. System rurowy może być prosty lub bardzo rozbudowany, a wszystko zależy od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa i skali jego działalności.

Bezsprzeczne zalety tego rozwiązania to: redukcja strat materiału sypkiego w transporcie, szybkość przesyłu, prowadzenie transportu w dowolnych płaszczyznach, możliwość odbioru surowca z kilku miejsc i transportowania go do jednego punktu, automatyzacja procesu, czy też możliwość połączenia go z transportem mechanicznym. To sprawia, że w przypadku surowca sypkiego system rurowy jest optymalnym wyborem.

Efektywność łuków specjalnych w systemie rurowym

Dużą rolę w transporcie rurowym odgrywają łuki specjalne. Dzięki nim można zmieniać kierunek przesyłu surowca przy jednoczesnym zachowaniu jego wysokiej jakości. Łuki specjalne posiadają opatentowaną komorę, w której surowiec wprowadzany jest w ruch wirowy. W ten sposób unika się sytuacji, w której materiał trze o wewnętrzne ścianki rurociągu i nie dochodzi do pogorszenia jego jakości, a także ubytków. Zastosowanie łuków specjalnych pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka strat materiału sypkiego i rekomendowane jest w większości systemów rurowych, gdzie dochodzi do zmiany kierunku przesyłu. Zadbaj o to, a szybko podniesiesz efektywność finansową swojej firmy.