Badanie USG obecnie zaliczane jest do podstawowych metod diagnostycznych, które są stosowane w większości stanów chorobowych, jest również doskonałym badaniem profilaktycznym oraz kontrolnym. Dodatkowo jest ono całkowicie nieinwazyjne oraz w pełni bezpieczne.

USG to badanie, jakie wykonuje się przy pomocy ultradźwięków. Aparat USG wysyła impuls ultradźwiękowy oraz wychwytuje odbite echo. Różne narządy w organizmie człowieka, w odmienny sposób odbijają ultradźwięki, co pozwala uzyskać przekrój przez fragment ciała widoczny na monitorze.

Czym jest tarczyca?

Tarczyca to jeden z narządów, które odpowiadają za pracę całego organizmu. Jest ona zlokalizowana w okolicy szyi, natomiast składa się z dwóch płatów, które są połączone tak zwaną cieśnią. Tarczyca odpowiada także za produkcję hormonów tarczycy, czyli T 4 – tyroksyny oraz T 3 czyli trójjodotyroniny, które są niezbędne do prawidłowej pracy i funkcjonowania całego organizmu człowieka; są one także wykorzystywane przez niemal każdą z jego komórek.

Z powodu roli, jaką spełnia ten gruczoł w ludzkim ciele, wszelkie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu silnie wpływają na nasze samopoczucie i powodują nieprzyjemne objawy.

Kiedy bezwzględnie należy wykonać badanie USG tarczycy?

Badanie ultrasonograficzne tarczycy to jedno z najskuteczniejszych badań, które pozwala ocenić jej wielkość oraz stan jej struktury. Poprawnie przeprowadzone badanie USG tarczycy obejmuje także ślinianki i węzły chłonne.

USG tarczycy powinny wykonać przede wszystkim:

 • osoby, które są obarczone ryzykiem genetycznym raka tarczycy
 • osoby, u których występują objawy niedoczynności lub nadczynności tarczycy
 • jeśli wcześniej przeprowadzone badania wykażą nieprawidłowości stężenia hormonów
 • w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian w obrębie tarczycy
 • przy zauważeniu powiększenia jej obwodu

Jak przebiega badanie USG tarczycy?

Badanie ultrasonograficzne gruczołu tarczycy jest bezinwazyjne, bezbolesne i szybkie. Przeprowadza się je w specjalistycznych gabinetach USG, z zastosowaniem nowoczesnej aparatury. Do badania tego rodzaju nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Lekarz prowadzący badanie poprosi pacjenta do przyjęcia pozycji leżącej na łóżku, na badany obszar naniesie specjalny żel, natomiast samo badanie polega na dokładnym przesuwaniu głowicy aparatu po szyi oraz obserwowaniu obrazu, który wyświetla się na monitorze.

Podczas wykonywania USG lekarz jest w stanie ocenić:

 • wielkość
 • rozmiar
 • kształt
 • położenie
 • strukturę tarczycy

a także

 • sprawdzić obecność guzków, torbieli oraz innych zmian gruczołu

Zdarza się, iż już sam obraz USG sugeruje chorobę tarczycy, o jakiej wcześniej pacjent nie wiedział. Taka sytuacja występuje na przykład w przypadku choroby Hashimoto, gdy nie występują jeszcze objawy lecz obraz ultrasonograficzny ma charakterystyczny wygląd. Podobnie jest podczas występowania guzków tarczycy, które niejednokrotnie nie są wyczuwalne dotykiem, również badania krwi nie wykazują żadnych odchyleń od normy.

Tarczyca – co powinno budzić niepokój pacjenta?

Niepokój może budzić wykrycie (podczas badania USG):

 • nieostrych granic gruczołu
 • mikrozwapnień
 • nieregularnego kształtu tarczycy
 • naciekania otoczenia
 • pojawienia się podejrzanego, centralnego unaczynienia zmiany
 • pojawienia się zmiany ciemnej, jest to tak zwana hipoechogeniczność
 • powiększonych i zmienionych węzłów chłonnych w okolicy tarczycy

Podczas przeprowadzania badania USG tarczycy lekarz wykonuje zdjęcia, które po jego zakończeniu otrzymuje pacjent, razem z opisem badania. Zdjęcia te są podstawą dla lekarza prowadzącego do postawienia diagnozy.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę: http://www.gabinetusg.com.pl