Zgodnie z wymogami prawa, w niektórych przypadkach niezbędne jest używanie urządzeń rejestrujących w transporcie samochodowym. Chodzi o pojazdy, które przewożą ponad 9 osób lub taką ilość towarów, że ich masa w połączeniu z ciężarem pojazdu przekracza 3,5 tony. Urządzenia, które spełniają funkcję rejestrującą w takich pojazdach, zwane są tachografami. Każdy przedsiębiorca, który zajmuje się działalnością gospodarczą powiązaną z transportem drogowym musi orientować się w zmianach prawnych dotyczących używania tachografów.

Jak działają tachografy?

Ich podstawową funkcją jest pomiar czasu, prędkości oraz odległości pokonanej przez pojazd, w którym tachograf został zarejestrowany. Oprócz tego monitoruje on działania kierowców, a w przypadku tachografów analogowych dodatkowo rejestruje momenty otwarcia obudowy, w której znajduje się wykresówka. To na niej dokonywany jest zapis danych w przypadku tachografów analogowych. Z uwagi na to, że kierowca miał dostęp do tego urządzenia, często dochodziło do przypadków fałszowania danych. Z tego powodu zaszły zmiany w prawie i w nowszych modelach samochodów wymagane jest stosowanie tachografów cyfrowych. Dokładnie mówiąc, chodzi o wszelkie pojazdy zarejestrowane od 1 maja 2006 roku. W przypadku tachografów cyfrowych, dane rejestrowane podczas jazdy zostają zapisane na specjalnych kartach pamięci. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. jest organem, który odpowiada za wydawanie wszystkich kart pamięci. Można je podzielić na cztery rodzaje w zależności od podmiotu, który będzie tę kartę wykorzystywał.

Karta kierowcy jest odpowiedzialna za identyfikację kierowcy i jego uprawnień do prowadzenia pojazdów. To na niej zostają zapisane dane uzyskane podczas pracy pojazdu. Karty te wydaje się na okres pięcioletni. Posiadają one ograniczona pojemność. Karta warsztatowa należy do technika uprawnionego do obsługi tachografów cyfrowych. Każda z nich jest odpowiednio zabezpieczona i dostępna jedynie z użyciem numeru PIN należącego wyłącznie do technika warsztatowego. Organy kontroli transportu posiadają karty kontrolne, które umożliwiają im przeprowadzanie kontroli kierowców. Karty te umożliwiają im dostęp do danych kierowców w celu wykrywania jakichkolwiek nieprawidłowości. Również przedsiębiorstwa posiadają swoje własne karty przedsiębiorstwa. Umożliwiają dostęp do wszystkich danych zawartych w tachografach zainstalowanych w ich pojazdach. Oprócz wyświetlania i pobierania danych możliwe jest zablokowanie dostępu do istotnych informacji innym firmom.

Optymalizacja działania tachografów cyfrowych

Z uwagi na cyfrowy charakter tachografów, możliwe jest korzystanie z internetu w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania posiadanej floty pojazdów. WEBFLEET Tachograph Manager to oprogramowanie, do którego otrzymujemy dostęp, jeśli korzystamy z  platformy WEBFLEET. Aplikacja posiada wiele funkcji, które w znaczący sposób ułatwiają kontrolę tachografu cyfrowego. Korzystanie z Tachograph Manager umożliwia ustawienie automatycznego pobierania danych z kart pamięci zgodnie z przepisami prawa. Znosi to z przedsiębiorcy potrzebę ręcznego zajmowania się pobieraniem plików z tachografów i pozwoli zredukować koszty. Korzystanie z pomocy rozwiązania oferowanego przez WEBFLEET pozwala również na bieżąco monitorować wykorzystanie pojazdu i działania kierowców. Tym samym platforma udostępnia dane niezbędne podczas planowania sposobów umożliwiających zwiększenie wydajności floty samochodowej przedsiębiorstwa. Oprócz poprawy wydajności i zmniejszonych kosztów, Tachograph Manager pozwala bezpiecznie przechowywać dane z tachografów cyfrowych i kart pamięci przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów RODO. Oprogramowanie stanowi wartościową inwestycję z punktu widzenia przedsiębiorcy z branży transportu drogowego.

Inspirowane: Zarządzanie flotą