Na masową skalę elementy silikatowe produkowane są od końca XIX wieku. Do ich produkcji wykorzystywane są naturalne surowce – wapno, piasek, woda. Obecnie silikaty należą do jednych z najpopularniejszych materiałów budowlanych i są chętnie używane zarówno w budownictwie mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), jak i obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej.

Silikat jako materiał budowlany

Silikaty to elementy wapienno-piaskowe, które otrzymuje się w wyniku zmieszania 90% – piasku kwarcowego, 7% – wapna i 3% wody. Proces produkcji, w którym kluczowy jest etap autoklawizacji (tj. oddziaływania na materiał parą wodną pod wysokim ciśnieniem) doprowadza do otrzymania twardego, zwartego materiału, nazywanego czasem „sztucznym kamieniem”. W procesie autoklawizacji następuje łączenie się wodorotlenku wapnia z kwarcem doprowadzając do wytworzenia uwodnionych krzemianów wapnia. W efekcie powstaje gotowy wyrób o bardzo wysokiej wytrzymałości.

Powstałe elementy wapienno-piaskowe charakteryzują się wysoką gęstością sięgającą od 1400 kg/m3 do 2200 kg/m3. Gęstość wpływa na najważniejsze cechy materiału: wysoką wytrzymałość i akumulacyjność cieplną oraz bardzo dobrą izolacyjność akustyczną.

Elementy silikatowe charakteryzują się najwyższą wytrzymałością na ściskanie wśród materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy ścian murowych tj. od 15 do 30 MPa. Można je bezpiecznie stosować nawet w przypadku wysokich ścian nośnych, oraz w sytuacjach, gdy konstrukcja jest mocno obciążona.

Bezpieczeństwo i higiena

Elementy wapienno-piaskowe są całkowicie niepalne. Silikaty zaliczane są do najwyższej klasy ze względu na reakcję na ogień – klasy A1. Już przegrody wzniesione z elementów silikatowych o grubości 18 cm charakteryzują się najwyższymi właściwościami odporności ogniowej – co oznacza, że wytrzymują co najmniej 4 godziny działania ognia bez pogorszenia parametrów nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej. Co więcej materiał nie topi się, nie generuje w kontakcie z ogniem szkodliwych gazów i zadymienia oraz nie stwarza ryzyka pojawienia się płonących kropli.

Silny odczyn zasadowy powoduje, że elementy silikatowe posiadają wysoką odporność na korozję biologiczną i zapobiegają rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej.

Nasiąkliwość silikatów wynosi maksymalnie 15% przy zachowaniu mrozoodporności (50 cykli) i trwałości. Ściany wzniesione z bloczków silikatowych, to ściany „oddychające”, mające zdolność do stabilizacji poziomu wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Izolacja akustyczna

Problemem powszechnie znanym w dużych ośrodkach miejskich jest hałas. Jednak zjawisko przenikania niepożądanych dźwięków zaczyna być coraz bardziej uciążliwe również w mniejszych miejscowościach. W związku z tym poszukuje się rozwiązań gwarantujących jak największe wyciszenie mieszkań i domów. „Ciche” ściany najłatwiej jest wykonać z materiałów ciężkich – im bardziej masywna ściana, tym trudniej wprawić ją w wibracje i drgania. Dlatego duża masa silikatów często określana jest jako ich zaleta – to dzięki niej wybudowane z nich ściany charakteryzują się wysoką izolacyjnością akustyczną. Już ściana zbudowana z silikatów o grubości 12 cm stanowi odpowiednią izolację akustyczną pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami budującymi mieszkanie. Dla pomieszczeń dla których wymagania akustyczne są wyższe (np. ściana międzymieszkaniowa) dedykowane są elementy grubsze.

Funkcjonalność silikatów

Ściany zbudowane z silikatów zapewniają redukcję hałasu oraz dobry klimat pomieszczeń, co przekłada się na wzrost komfortu życia. Dodatkowym atutem jest fakt, że są one całkowicie obojętne środowisku, nie emitują żadnych szkodliwych związków i nadają się do recyklingu. Co więcej produkowane są w najwyższej dokładności wymiarowej, która umożliwia wznoszenie przegród za pomocą spoiny cienkowarstwowej. Taka technologia to nie tylko oszczędności w użyciu zaprawy, to również znaczne przyśpieszenie prac murarskich.

Inspirowane: hplush.pl –