Ciężko jest prowadzić firmę bez samochodu, w wielu przypadkach jest on wręcz konieczny do tego, żeby można było sprawnie zajmować się biznesem. Oczywiście takie użytkowanie auta to nie tylko korzyści organizacyjne, ale również podatkowe. Przedsiębiorcy mogą zakupić nowy pojazd na firmę, zdecydować się na leasing lub wynajem długoterminowy, a także korzystać z prywatnego auta. To ostatnie rozwiązanie cieszy się bardzo dużą popularnością, szczególnie wśród mniejszych firm, daje też liczne korzyści przy rozliczeniach.

Kiedy prywatny samochód może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych

Aby prywatny samochód mógł zostać wprowadzony do ewidencji, konieczne będzie spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim przedsiębiorca musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, przy czym w przypadku współwłasności odpisy amortyzacyjne można dokonywać jedynie w części wynikającej ze współwłasności. Pozostałe warunki, wymagane przez przepisy, to:

– Samochód musi być sprawny i zdatny do użytkowania w dniu wprowadzenia do ewidencji

– Przewidywany okres użytkowania musi wynosić minimum 12 miesięcy

– Pojazd będzie używany przez przedsiębiorcę do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub też oddany do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

Do ewidencji można wprowadzać zarówno samochody nowe jak również już wcześniej użytkowane. Ważne jest, żeby wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, a dodatkowo konieczne będzie jeszcze sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Jak wprowadzić samochód do ewidencji

Wprowadzenie prywatnego samochodu do ewidencji należy zacząć od spisania oświadczenia dokumentującego tę czynność. Czynność ta jest zbędna, jeśli na dokumencie potwierdzającym zakup widnieje nazwa firmy. Konieczne jest także określenie wartości początkowej pojazdu, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Nie ma z tym żadnego problemu, jeśli przedsiębiorca dysponuje stosowną umową lub fakturą, potwierdzającą zakup, wtedy za wartość początkową bierze się widniejącą na dokumencie kwotę, powiększoną ewentualnie o określone w przepisach koszty dodatkowe. Jeśli wartość pojazdu nie jest jednoznacznie określona, to należy przyjąć aktualną cenę rynkową. W tym przypadku przedsiębiorca musi ją samodzielnie oszacować, popierając się na przykład na sprawdzeniu cen podobnych samochodów, przy czym należy pamiętać, że urzędnicy mogą zakwestionować zawyżoną cenę. Przy wprowadzaniu samochodu do ewidencji nie ma możliwości odliczenia od tego VAT-u, nawet jeśli właściciel dysponuje fakturą VAT za jego zakup.

Amortyzacja i koszty eksploatacji

Wprowadzenie prywatnego samochodu do ewidencji środków trwałych niesie za sobą liczne korzyści podatkowe. Przede wszystkim przedsiębiorca może skorzystać z odpisów amortyzacyjnych, które wliczane są do kosztów prowadzenia działalności i zmniejszają podatek dochodowy. Standardowa stawka amortyzacji wynosi 20%, co w praktyce oznacza że amortyzacja samochodu będzie trwała 5 lat. W przypadku pojazdów o niewielkiej wartości takie rozwiązanie nie jest do końca korzystne, ponieważ odpisy amortyzacyjne będą w niedużej wysokości. Przedsiębiorcy mają też możliwość skorzystania ze stawki 40-procentowej, jest to możliwe jeśli samochód w momencie nabycia był wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy. Kolejną korzyścią wynikającą z włączenia prywatnego pojazdu do ewidencji jest możliwość włączenia do kosztów wydatków związanych z jego codziennym użytkowanie, na przykład zakupem paliwa czy naprawami. Przepisy pozwalają też, zależnie od sposobu użytkowania, do odliczenia 50% lub całości kwoty vatu od wydatków eksploatacyjnych.

Porady: Biuro Rachunkowe Mddp-Outsourcing.pl