Systemy rynnowe są integralną częścią każdego budynku i obiektu budowlanego. Głównym ich zadaniem jest ochrona danej konstrukcji przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, do których zalicza się chociażby działanie deszczu i śniegu. To one, spływając i zsuwając się z dachu, mogą doprowadzić do niepożądanych zniszczeń. Konsekwencją tego może być nie tylko uszkodzenie samych rynien, ale w najcięższych przypadkach przeciekające, a nawet zerwane pokrycie dachowe. Takiej sytuacji możemy uniknąć. Gwarancją skuteczności i trwałości naszej instalacji rynnowej będzie jej prawidłowy montaż, który pomimo nieskomplikowanych zasad, często przysparza sporo problemów. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na to, że wiele czynności łatwo jest przeoczyć i popełnić w nich nieodwracalne błędy. 

Rola systemów rynnowych

Rynny to elementy, które są obecnie absolutną podstawą w wykańczaniu budynków. Ich rola sprowadza się bowiem do niezwykle ważnego zadania, jakim jest transportowanie i odprowadzanie nadmiaru wody opadowej z dachu poza bryłę budowli. W zależności od zastosowanego rodzaju rynien i wyboru konkretnych rozwiązań, woda ta może wsiąkać w grunt, bądź trafiać do specjalnych zbiorników na deszczówkę, studni, czy też kanalizacji. Prawidłowo dobrane, szczelne i dobrze zamontowane rynny chronią zatem budynek przed zawilgoceniem. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie elewacji i innych części budynku w dobrej kondycji przez wiele lat. Ich rola nie sprowadza się jednak tylko i wyłącznie do ochrony, ale z powodzeniem mogą one również stanowić ciekawy i dobrze wyglądający element wykończeniowy.

Najczęstsze błędy i niedociągnięcia w montażu rynien

Zagadnienie to jest niezwykle istotne dla każdego, kto przymierza się do samodzielnego zakładania rynien. Jest to zagadnienie bardzo szerokie, a pomyłki można nieustannie mnożyć. Spośród nich na pierwszy plan wysuwa się jednak kilka najważniejszych, które spędzają sen z powiek każdemu dekarzowi.

Ruchy termiczne

Instalując rynny, trzeba bezwzględnie pamiętać o tym, że zarówno rynny stalowe, jak i PVC, są przez cały okres użytkowania poddawane działaniu czynników atmosferycznych. Wahania temperatury podczas zmieniających się pór roku, mogą doprowadzić do kurczenia, lub wydłużania się elementów. W szczególności chodzi tutaj o najdłuższe elementy systemu. Pomimo realizowania przez producentów różnych działań, mających na celu wyeliminowanie tego zjawiska, to z uwagi na bariery technologiczne całkowita ich likwidacja jest raczej niemożliwa. Chcąc więc prawidłowo zamontować rynny, warto już na samym początku przewidzieć tego typu sytuację i nie łączyć ich trwale, tak aby mogły bez żadnych przeszkód zmniejszać i zwiększać swoją długość. 

Niewłaściwa wysokość

Złe umiejscowienie i montaż rynny na złej wysokości, mogą być skutkiem źle rozpisanego projektu. Odpowiednie wymiary powinny być planowane względem połaci dachu. Właściwie zamontowany system rynnowy powinien wystawać poza pokrycie dachu. Odległość ta powinna mierzyć co najmniej połowę szerokości rynien. Oprócz tego dach powinien przechodzić do 2 centymetrów nad nimi. Tylko wówczas woda zatrzymująca się na dachu będzie mogła bez żadnych kłopotów trafić do miejsca swojego przeznaczenia. Zbyt niskie lub zbyt wysokie zainstalowanie rynien może skutkować na przykład oberwaniem ich przez zsuwający się śnieg. 

Brak wiedzy

Brak staranności oraz brak dostatecznej wiedzy z zakresu stosowania dodatkowych części, czy też specjalnych i niestandardowych akcesoriów. Ich nieprawidłowe spasowanie i łączenie może doprowadzić do nieskuteczności systemu, a później również do jego zniszczenia. Z uwagi na to konieczne jest zatem dokładne docinanie i spajanie wszystkich elementów rynien, tak aby stanowiły one solidną całość, szczególnie w najbardziej newralgicznych miejscach łączeniowych.

Jak widać, błędy w montażu rynien to nie tylko legenda, ale rzeczywistość, z którą jak najbardziej należy walczyć, eliminując wszelkie niedociągnięcia. Warto o tym pamiętać, gdyż mogą one mieć naprawdę bardzo duży wpływ na ostateczną funkcjonalność i klasę systemu. Tym samym dobrze jest korzystać z pomocy fachowców i specjalistów budowlanych, którzy w profesjonalny sposób zadbają o wysoką jakość tego typu instalacji.