W chowie drobiu ogromnym problemem zdrowotnym, a ze względu na powszechność występowania, także ekonomicznym, jest zakażenie pierwotniakami z rodziny Eimeria. Na szczęście profilaktyczne stosowanie naturalnych kokcydiostatyków przyczynia się do wspomagania systemu odpornościowego poszczególnych osobników oraz pozytywnie wpływa na ich wzrost.

Problem chorób pasożytniczych w hodowli drobiu

Pasożytnicze choroby drobiu mają negatywny wpływ na zdrowie ptactwa, prowadząc m.in. do zapalenia jelit. Jedną z najczęściej spotykanych chorób wywołują pierwotniaki z rodziny Eimeria, występujące w ściółce i odchodach chorych zwierząt. Pasożyty szybko się namnażają, powodując kolejne zakażenia. Rozmnażają się w komórkach jelit i niszczą je, wywołując stan zapalny.

Choroba może rozwinąć się dwojako. Przy łagodniejszym przebiegu dochodzi do pogorszenia wzrostu zwierząt oraz spadku ich apetytu i odporności. W ciężkich przypadkach, uszkodzenia ścian jelita prowadzą do sepsy lub niedokrwistości, a co za tym idzie zwiększonej śmiertelności. Kokcydioza niezależnie od przebiegu zawsze niesie więc za sobą duże straty dla hodowców.

Warunki do rozprzestrzeniania się chorób

Pierwotniaki są na tyle odporne na działanie środków dezynfekujących i łatwo przeżywają w środowisku, że na zetknięcie z nimi narażony jest właściwie każdy osobnik w stadzie, zazwyczaj już na wczesnym etapie życia.

O tym, czy choroba się rozwinie i jaki będzie miała skutek, decyduje rodzaj szczepu, jego ilość w ściółce, a także odporność i stan jelit zwierząt przed zakażeniem. Znaczenie mają także wcześniej przebyte infekcje wirusowe i warunki zoohigieniczne panujące w gospodarstwie.

Pasze z naturalnymi kokcydiostatykami

Profilaktyką przed rozwojem chorób zapalnych jelit powinno być przede wszystkim stosowanie pasz z dodatkiem naturalnych kokcydiostatyków. Hamują one bowiem namnażanie się pierwotniaków, a tym samym pozwalają ograniczyć rozwój epidemii. Pasze uzupełnione o naturalne kokcydiostatyki znacząco chronią osobniki przed zakażeniami i minimalizują straty wywołane wystąpieniem pierwotniaków. Dodatkowo kokcydiostatyki poprawiają parametry produkcyjne, a więc zapewniają lepszy wzrost hodowanych zwierząt. Powszechnie uważa się też, że eliminują konieczność stosowania antybiotykoterapii.

Naturalne kokcydiostatyki w bezpieczny sposób stymulują system immunologiczny zwierząt, poprawiając w ten sposób ich ogólną kondycję. Oprócz tego polepszają smak paszy, dzięki czemu zwiększają jej pobór, przez co pozytywnie wpływają na wzrost ptactwa, co za tym idzie, na ogólne zdolności produkcyjne gospodarstwa.

Należy podkreślić, że naturalne kokcydiostatyki są bezpieczne dla człowieka spożywającego mięso i jaja zwierząt z gospodarstw, w których dodatki te są stosowane. Mogą być one dodawane do pasz kurcząt, ale także dorosłych osobników, przy zachowaniu odpowiedniego okresu karencji.

Preparaty wspomagające odporność i florę bakteryjną

Jednym ze skutecznych preparatów jest adiCoxSOL®, czyli skoncentrowany zestaw naturalnych składników. Wchodzące w jego skład fitnocydy wpływają na układ immunologiczny zwierząt, zwiększając odporność przed zakażeniami bakteryjnym i pierwotniakowym. Składniki zawarte w preparacie zmniejszają też ryzyko upadków, poprawiają ogólne wyniki produkcyjne, wspierają naturalną odporność oraz wzmacniają wydzielanie kwasu solnego i enzymów trawiennych, tym samym poprawiając apetyt.

Produktem, który pozytywnie wpływa na mikroflorę jelitową drobiu, jest też Bactocell Drink. Probiotyk posiada skoncentrowane bakterie kwasu mlekowego, które w połączeniu z wodą stymulują ekosystem mikrobiologiczny, redukują występowanie niekorzystnej mikroflory i wspomagają cały system odpornościowy.

Podsumowując, oprócz zapewniania odpowiednich warunków bytowych, żywienie jest kluczowym elementem dla utrzymywania wydajności produkcyjnej stada. Przy zastosowaniu pasz z odpowiednimi, naturalnymi dodatkami, możliwe jest zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób pasożytniczych, poprawa ogólnej kondycji stada oraz polepszenie wydajności kur, indyków, kaczek i pozostałych gatunków ptactwa hodowlanego. Jednocześnie naturalne składniki pozwalają ograniczyć stosowanie dodatków chemicznych i antybiotyków.

źródło: adifeed.pl – dodatki paszowe