Łacińska sentencja głosi, że powtarzanie jest matką wiedzy. Stwierdzenie to odnosi się oczywiście do wszystkich dyscyplin, ale właśnie w przypadku umiejętności związanych z porozumiewaniem się w obcych językach ma znaczenie szczególne. W tej kwestii, jak w żadnej innej, uwydatnia się konieczność ciągłego odświeżania raz zdobytych informacji – od podstawowych konstrukcji gramatycznych po bogaty zasób słownictwa. To prawda, że język obcy można opanować w takim stopniu, że traktujemy go niemal jako natywny, a większość wypowiadanych słów to wynik intuicyjnego i prawie bezwarunkowego odruchu. Nie musimy wówczas zastanawiać się nad tym, co chcemy powiedzieć, bo po prostu to mówimy. Ale osiągnięcie takiego stopnia znajomości dowolnego języka jest niezwykle żmudne i wymaga mnóstwa pracy, a co najważniejsze ciągłych konwersacji.

Zapominanie

Podstawowym warunkiem, który przesądzi o tym, czy dany język opanujemy, jest przede wszystkim nasze własne nastawienie, odpowiednia motywacja i determinacja a także dobra organizacja pracy, aż w końcu powtarzanie. Wiedza nabyta i dobrze utrwalona, jeżeli nie jest wykorzystywana, to będzie stopniowo zanikać. Proces zapominania został dokładnie opisany przez naukowców, ale wysuwa się z niego prosta konkluzja — zapominamy bardzo szybko, zaraz po zakończeniu nauki, mózg nawet w ciągu godziny pozbędzie się dużej części informacji, które uzna za nieistotne.

Kolejny dzień i każdy następny to już proces bardzo wolnego, niezauważalnego zanikania z pamięci utrwalonych faktów. Proces taki może trwać naprawdę długo, a my nawet nie zdajemy  sobie z tego sprawy, bo w trakcie nabywamy nową wiedzę i umiejętności. Gorzko się o tym przekonamy dopiero wówczas, gdy przyjdzie konieczność sięgnięcia do wiedzy, którą uznaliśmy za zapamiętaną i dobrze utrwaloną. Powtarzaliśmy? Możemy być pewni, że uda nam się z wiedzy tej skorzystać. Gorzej, jeżeli uznaliśmy powtórki za niepotrzebne.

Jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, powtarzanie możemy wykonywać właściwie każdego dnia niejako przy okazji. Doskonale sprawdzą się do tego znane fiszki, które możemy kupić albo wykonać samodzielnie. Wystarczy znaleźć kwadrans w trakcie każdej doby, by odświeżyć sobie poznane jakiś czas temu słówka albo odmiany czasowników. Inną, równie dobrą metodą, to zaangażowanie drugiej osoby — wspólna nauka albo chociaż poproszenie o odpytanie z jakiejś partii materiału. Dobrze sprawdzi się również aktywne słuchanie. Wychwytuj struktury gramatyczne w wypowiedzi ulubionego aktora, piosenkarza, sportowca, a do usłyszanego słowa staraj się szybko znaleźć w pamięci synonim lub antonim.

Zapisz się na kurs

Kursy językowe to kolejny sposób na utrwalanie zdobytej wiedzy, a jednocześnie – ciągłe jej poszerzanie. Obecnie możemy przebierać w bogatej ofercie wielu szkół: klasyczne zajęcia w grupach, indywidualne spotkania, e-learning albo kursy konwersacyjne. Konwersacje to po prostu zajęcia, na których słuchacze prowadzą dialogi, dyskusje między sobą i lektorem. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że zdobywamy praktyczne umiejętności, osłuchujemy się z językiem i powtarzamy zdobytą wiedzę w praktyce, a także uczymy się na błędach swoich i innych.

W parze z uczeniem się czegokolwiek, zawsze powinien kroczyć nawyk powtarzania. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w początkowym etapie nauki. Kiedy opanujemy podstawy i będziemy poszerzać swoje kompetencje językowe – powtórki poszczególnych partii będą potrzebne nam z coraz mniejszą częstotliwością. Nie znaczy to jednak, że możemy zupełnie z nich zrezygnować. Jeśli nie mamy konieczności codziennego kontaktu z językiem, przed zapomnieniem zdobytych umiejętności uchroni nas tylko powtarzanie.

Inspirowane: Archibald.pl – kurs angielskiego Warszawa