Budownictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Bez tego sektora rozwój kraju byłby absolutnie niemożliwy. Również dla zwykłego obywatela sektor budownictwa jest bardzo ważny, gdyby nie on, nie powstałby żaden blok mieszkalny, kamienica czy dom jedno- lub wielorodzinny. Jednak w tym dziale gospodarki również pracują ludzie, którzy również mogą zapadać na różnorodne choroby wskutek wdychania zapylonego powietrza. Pracodawca powinien więc zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych pracowników budowlanych.

Zapylenie powietrza jako problem sektora budowlanego

Zaraz obok chorób spowodowanych nadmierną ekspozycją na hałas, choroby wynikające z wdychania zapylonego szkodliwymi substancjami powietrza, są najczęstszymi chorobami zawodowymi. Zarówno nadmierny hałas, jak i zapylenie powietrza szczególnie mocno dotyka pracowników sektora budowlanego. Nie są oni jednak skazani na wyniszczanie swojego zdrowia z powodu wykonywanej pracy. Istnieje wiele sposobów, metod i możliwości ochrony dróg oddechowych pracowników. Jednak zacznijmy od tego, po co nam w ogóle maski przeciwpyłowe i czym grozi ich niestosowanie.

Konsekwencje niestosowania masek przeciwpyłowych

Potrzeba stosowania masek przeciwpyłowych zachodzi wszędzie tam, gdzie występuje nadmierne zapylenie powietrza, zarówno gazami, pyłami, jak i oparami. Oprócz tego wskazaniem do ich stosowania jest zbyt wysoka temperatura wdychanego powietrza oraz mała zawartość w nim tlenu. Jednak dwa ostatnie z nich niezwykle rzadko występują w budownictwie. Dla pracowników budowlanych i ich przełożonych najważniejsze jest właśnie zapylenie powietrza różnorodnymi substancjami. W zależności od rodzaju substancji zawieszonych w powietrzu, konsekwencje ich wdychania, czyli niestosowania masek przeciwpyłowych, mogą być bardzo różne. Najczęstszą i najbardziej popularną chorobą zawodową pracowników pracujących w zapylonej atmosferze jest pylica płuc. Choroba ciężka i bardzo uciążliwa. To jednak nie wszystko. Konsekwencją niestosowania masek przeciwpyłowych, kiedy istnieją wyraźne do tego wskazania, są różne schorzenia układu oddechowego, poczynając od przewlekłego kaszlu, poprzez ostre i przewlekłe stany zapalne płuc, obrzęk płuc, astmę oskrzelową, alergie, kończąc na rozedmie płuc, nowotworach płuc, krtani, nosa i zatok przynosowych. Wszystkie wymienione są schorzeniami bardzo poważnymi i ciężkimi w leczeniu. Nie warto więc się na nie narażać.

Maski przeciwpyłowe w budownictwie

Maski przeciwpyłowe, również te stosowane w budownictwie, dzielą się na trzy kategorie. Wyróżniane są one ze względu na rodzaj i wielkość zanieczyszczenia powietrza. W budownictwie najczęściej i najpowszechniej stosowane są maski klasy P1. W zależności od rodzaju wykonywanych prac może zaistnieć również potrzeba wykorzystania masek P2 lub nawet P3. Jednak czym się one różnią? Odpowiedź jest prosta, skutecznością ochrony przed różnymi zanieczyszczeniami powietrza. Maski o klasie P1 zatrzymują około 80% cząsteczek, których rozmiar przekracza 2 mikrometry, jak już wspomnieliśmy są one najczęstszym wyborem w sektorze budowlanym. Maski o klasie ochrony P2 gwarantują zatrzymanie około 94% cząsteczek o rozmiarze od 0,5 mikrometra. Natomiast maski klasy P3 gwarantują najwyższą ochronę i zatrzymują około 99,95% cząsteczek mniejszych niż 0,5 mikrometra. Maski klasy P1 wykazują skuteczność i są najczęściej stosowane do ochrony przed pyłami węglanu wapnia, grafitu naturalnego i syntetycznego, gipsu, kredy, cementu, tynku, marmuru, tlenku cynku, a także przed pyłkami roślinnymi, celulozą, siarką, bawełną, opiłkami metali żelaznych oraz pyłem węglowym zawierającym poniżej 10% wolnej krzemionki. Klasa P2 ponadto zapewnia ochronę przed pyłami azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, przed pyłami drewna twardego, pyłem węglowym zawierającym wolną krzemionkę powyżej 10%. Klasa P3 to najskuteczniejsza ochrona, która dodatkowo zabezpiecza przed wdychaniem pyłów respirabilnych, chroni pracowników podczas spawania i lutowania, a także zapobiega dostawaniu się do dróg oddechowych pyłów zawierających beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę i cząstki radioaktywne.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna