Prowadzenie działalności gospodarczej to satysfakcjonujące zajęcie, które jednak ma również swoje ciemniejsze strony. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że klient przez długi czas zalega z zapłatą pieniędzy. Co wtedy zrobić? Jaki rodzaj usług windykacyjnych wybrać, by odzyskać zapłatę od klienta?

Windykacja polubowna

W tym sposobie windykacji należności wierzyciel stara się dążyć do zakończenia tej sprawy przez motywowanie osoby dłużnej, by ta dobrowolnie spłaciła należności lub podjęła się odpowiednich negocjacji, które następnie będą prowadzić do zawarcia ugody. Opiera się ona na perswazji bez wystąpienia czynności prawnych Jest to także jedyna nasza szansa, by ściągnąć należności już przedawnione, których nie można już odzyskać na drodze prawnej.

Taką windykację prowadzi się za pomocą:
– dążenia do kontaktu z wierzycielem osobiście lub telefonicznie
– wystosowanie odpowiednich wezwań do zapłaty i odzyskania należności
– poinformowanie naszego dłużnika o wystawieniu długu na giełdzie
– informowanie dłużnika o zamiarze podjęcia innych kroków
– podjęcie negocjacji

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Celem tego rodzaju windykacji jest uzyskanie prawomocnego wyroku umożliwiającego nam zwrócenie się do komornika, by ten przeprowadził egzekucję z majątku dłużnika. W tym przypadku, w przeciwieństwie do windykacji polubownej, stosujemy środki prawne, takie jak:
– pozew,
– tytuł egzekucyjny,
– skierowanie sprawy do komornika,
– wystosowanie wezwań do zapłaty.

Zaletą takiego rodzaju odbierania należności jest przerwanie biegu przedawnienia, lecz sporą wadą jest to, że musimy liczyć się z wysokimi kosztami postępowania oraz ryzykiem utraty kontrahenta. Jest to także proces trudny, który może zniechęcić wielu przedsiębiorców z prób ściągania długów, zwłaszcza gdy ten jest niewielki.

Windykacja samodzielna

Wierzyciel decyduje się na odzyskanie swojego długu zarówno polubownie, jak i drogą sądową. W tym celu musi jednak przedsięwziąć szereg czynności, poświęcić im czas i energię, monitorować postępy i pozostawać w ciągłym kontakcie z dłużnikiem. Ten trud jest tego warty, ponieważ takie podejście buduje nasz wizerunek jako przedsiębiorcy konsekwentnego, co nie musi oznaczać jednocześnie pogorszenia się relacji z osobą dłużną.

Zlecenie windykacji firmie windykacyjnej

Dużą zaletą powierzenia naszego firmie windykacyjnej jest zyskanie czasu, który musielibyśmy poświęcić na samodzielne odzyskanie należności. Należy jednak ściśle współpracować z firmą i monitorować czynności, które ona podejmuje. Zyskujemy jednak cenny czas, który możemy w pełni poświęcić rozwijaniu własnego przedsiębiorstwa. To skuteczny i sprawny model windykacji.

Inspirowane: Straetus.pl – firma windykacyjna