Ptaszyniec kurzy należy do pasożytów zewnętrznych ptaków domowych i dzikich. Ma niewielkie rozmiary, ale jest bardzo groźny i może powodować duże straty wśród hodowców drobiu. Ptaszyniec żywi się krwią ptaków. Poprzez wysysanie krwi, a także przez substancje zawarte w jego ślinie, przyczynia się do wystąpienia u drobiu niedokrwistości, świądu i niepokoju. Osłabione zwierzęta wolniej rosną, częściej umierają i cechują się niższą nośnością. Wiąże się to ze spadkiem wydajności hodowli, co z kolei pociąga za sobą mniejszy zysk hodowców.

Szkody spowodowane przez ptaszyńca

Niestety nie wszyscy hodowcy drobiu zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje pociąga za sobą występowanie ptaszyńca kurzego w ich hodowli. Pasożyt ten żeruje na skórze, w uszach, nozdrzach oraz dziobie ptaków i żywi się ich krwią. Prowadzi to do podrażnienia skóry zwierząt, która staje się zaczerwieniona i obrzęknięta, co sprawia, że ptaszyniec często mylony jest ze świerzbem lub wszawicą. Warto pamiętać, że w przypadku tego pierwszego na skórze ptaków można zauważyć owalne, czerwone lub szarożółte pasożyty.

Chore osobniki narażone są na stres, bywają niespokojne. Zajęta skóra swędzi, a anemia przyczynia się do osłabienia. Ptaki wówczas zmniejszają pobór paszy, wolniej rosną, przez co hodowla staje się mniej opłacalna. Należy także zauważyć, że konsekwencje zainfekowania pasożytem i zmniejszony pobór paszy wpływają na zmniejszenie nośności kur, a na jajach może pojawić się krew, co powinno wzbudzić niepokój hodowców.

Oprócz bezpośrednich zagrożeń wynikających z obecności pasożytów w hodowlach drobiu należy wziąć pod uwagę, że ptaszyńce bywają wektorami groźnych dla ptaków wirusów i bakterii. Pasożyty te mogą przenosić choroby takie jak białaczka, cholera drobiu czy toksoplazmoza – tym samym zwiększają śmiertelność ptaków. W przypadku, gdy obecność ptaszyńca zostanie zignorowana przez hodowcę może ona nie tylko znacząco wpłynąć na osiągany przez niego zysk, ale również doprowadzić do poważniejszych konsekwencji takich jak np. pomór drobiu. Szczególnie niebezpieczne jest szerzenie się ptaszyńca wśród piskląt, które są bardzo wrażliwe na jego ślinę.

Sposoby na zwalczanie ptaszyńca 

Przeprowadzano wiele badań na temat sposobu radzenia sobie z ptaszyńcem kurzym, który jest bolączką hodowców kur, indyków, perliczek, bażantów, a także innych ptaków i powoduje istotne straty w hodowli. Naukowcy sugerują, ze najskuteczniejszą dotąd metodą na zwalczanie ptaszyńca jest stosowanie w hodowli akarycydów, czyli środków roztoczobójczych.

Zwalczanie ptaszyńca należy jednak rozpocząć od oceny stanu zdrowia ptaków i oddzielenia osobników posiadających cechy bytowania na nich pasożyta od osobników zdrowych. Takie postępowanie zapobiegnie szerzeniu się ptaszyńca w hodowli. Następnie należy oczyścić kurnik ze wszelkich nieczystości, a elementy wyposażenia takie jak grzędy czy karmniki  należy dokładnie oczyścić przy pomocy gorącej wody i detergentu.

Dopiero w momencie, kiedy kurnik został dokładnie oczyszczony można przystąpić do zabicia pasożytów. Do tego celu wykorzystuje się odpowiedni preparat, który skutecznie zwalcza ptaszyńca, a jednocześnie jest bezpieczny dla zwierząt. Rozpyla się go przy wykorzystaniu specjalnych aparatów. Należy pamiętać, że opryskiwać trzeba wszystkie elementy kurnika, ściany, dach, podłogę. Tylko takie postępowanie gwarantuje skuteczne zwalczanie ptaszyńca.  W celu zapewnienia pełnej ochrony hodowli drobiu przed ptaszyńcami należy powtórzyć cały proces 2- lub 3-krotnie w odstępach 7-10 dniowych.

Zalety walki z ptaszyńcem

Argumentem, który najlepiej przemawia za potrzebą skutecznego zwalczania ptaszyńca kurzego, bez wątpienia są względy ekonomiczne. Hodowla dotknięta obecnością pasożyta jest narażona na obniżenie wydajności. To z kolei dla hodowców oznacza dotkliwe straty spowodowane zmniejszeniem nośności niosek czy wzrostem śmiertelności piskląt i osobników dorosłych.

źródło: bas-pol.pl – pasza dla kur