Masz już na swoim koncie studia marketingowe, udało Ci się zdobyć świetną pracę, ale chcesz czegoś więcej? Marzysz o międzynarodowej karierze na najwyższym stanowisku w korporacji? Chcesz stać się specjalistą w swojej dziedzinie? Studia podyplomowe MBA są Ci w stanie w tym pomóc.

Studia podyplomowe MBA – charakterystyka

Studia MBA wyróżniają się na tle innych przede wszystkim metodą kształcenia. Głównym celem jest przekazanie absolwentowi jak największego pakietu umiejętności praktycznych, ponieważ wiedzę teoretyczną już posiada po ukończeniu studiów licencjackich czy magisterskich.

Idea Master of Business Administration narodziła się w Stanach Zjednoczonych zaraz po Wielkim Kryzysie Ekonomicznym, gdy zaczęło brakować profesjonalnej kadry zarządzającej. Szybko okazało się, że nowa metoda kształcenia przyniosła bardzo dobre rezultaty i przyczyniła się do poprawy sytuacji w gospodarce. W Europie koncepcja bardzo szybko znalazła zwolenników. W Polsce model ten wykorzystywany jest od lat 90-tych.

Studia MBA dostarczają wiedzy z zakresu prawa, finansów i zarządzania. Jest ona czerpana od praktyków osiągających ogromne sukcesy w biznesie. W ramach studiów rozwiązywanych jest wiele skomplikowanych problemów związanych z zarządzaniem, które mają odzwierciedlenie w życiu realnym.

Studenci uczeni są także kompetencji miękkich, które są niezbędne przy realizacji projektów i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Polski program MBA powstaje we współpracy z zagranicznymi uczelniami, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii oraz Francji. Dyplom jest respektowany przez firmy na całym świecie.

Komu najbardziej przydadzą się studia MBA?

Studia podyplomowe MBA są wartościową ścieżką kariery naukowej i zawodowej dla absolwentów kierunków ekonomicznych, ale mogą na nie zapisać się także humaniści, technicy czy artyści. Stanowią dodatkową możliwość rozwoju zawodowego.

W związku z tym, że studia MBA mają charakter niekonwencjonalny, skierowane są przede wszystkim do osób ambitnych i kreatywnych, niebojących się nowych wyzwań. Bardzo ważne jest tu ukierunkowanie na własny rozwój i merytoryczne wpływanie na przebieg kariery zawodowej.

Zajęcia odbywają się w modelu warsztatowym, co pozwala na nabycie ważnych umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu. Szczególny nacisk jest kładziony na komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dobre zarządzanie czasem i organizację pracy.

Umiejętności, które udaje się zdobyć w ramach studiów MBA, których program realizowany jest m.in. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, są niezwykle cenne w pracy zawodowej w różnych gałęziach biznesu. Możesz przyczynić się do przetrwania kryzysu firmy, ze względu na posiadanie pakietu narzędzi umożliwiających wyjście z najtrudniejszych sytuacji.

Studia MBA są doskonałą drogą do tego, aby stać się skutecznym menedżerem potrafiącym w profesjonalny sposób zarządzać i firmą, i zasobami ludzkimi. Będziesz prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie.