Zawód operatora koparko-ładowarki od lat cieszy się popularnością i zainteresowaniem. Dzieje się tak z tego względu, iż wiele osób wychodzi z założenia, że jest to bardzo opłacalny zawód. Jak jednak jest naprawdę? Co trzeba umieć i jakie warunki spełniać, by zostać operatorem koparko-ładowarki?

Wymagania do wykonywania zawodu

Jak w każdym innym zawodzie, przed operatorem koparko-ładowarki stoją pewne wymagania. Jeśli chodzi o wykształcenie – wymagania są niewielkie. Można wykonywać ten zawód nawet mając ukończoną szkołę podstawową lub też gimnazjum. Jednak zazwyczaj preferowane są osoby, które mimo wszystko mają wykształcenie zasadnicze zawodowe. Trzeba mieć również ukończone 18 lat. By móc wykonywać ten zawód, przechodzi się specjalistyczne szkolenie, zakończone państwowym egzaminem. Każda osoba, która przejdzie egzamin z pozytywnym wynikiem, otrzymuje “Książkę operatora maszyn roboczych”. Do niej natomiast wpisuje się rodzaje poszczególnych nabytych uprawnień.

Aby poruszać się koparko-ładowarką po ulicy, niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz T. Jest to absolutne minimum. Każdy operator musi także posiadać zawsze aktualne badania lekarskie. Jest wiele przeciwwskazań, które eliminują potencjalnych kandydatów do tego zawodu. Wynikają one głównie ze stanu zdrowia. Chodzi tutaj między innymi o niekorygowalne wady wzroku, schorzenia związane ze słuchem czy też choroby kręgosłupa. Oprócz tego wymienić można również choroby serca, układu oddechowego, krążenia, a także zaburzenia równowagi i świadomości.

Czy zajmuje się operator koparko-ładowarki?

Operator koparko-ładowarki przede wszystkim zajmuje się wyrównywaniem terenu. Poza tym także rozmieszcza i segreguje powstałe materiały. Prowadzi też wykopy i odspaja grunty. Musi również dbać o stan techniczny maszyny, wykonując drobne naprawy, wymieniając płyny i opony. Musi mieć również zawsze kontrolę nad wykonywaną przez siebie pracą. Transportuje, przeładowuje, segreguje. Choć jest to tylko kilka podstawowych czynności, praca ta jest bardzo wymagająca i potrzebna jest do jej wykonywania odpowiednia wiedza. Praca operatora koparko-ładowarki niezwykle ważna jest przy większych projektach budowlanych. Będą szczególnie pomocni w czasie wyburzania i rozbiórki budynków. Operatorzy koparko-ładowarek mogą pracować również przy kopaniu rowów melioracyjnych, a także w kopalniach czy kamieniołomach.

Jak wygląda wynagrodzenie operatora koparko-ładowarki?

Wiele osób zastanawia się nad wykonywaniem tego zawodu ze względu na powszechne przekonanie o dość wysokich zarobkach. Czy rzeczywiście operatorzy tego rodzaju maszyn zarabiają dużo? Patrząc na medianę i średnie zarobki w Polsce można zgodzić się z takim twierdzeniem. Na polskim rynku pracy operator koparko-ładowarki zarabia średnio 4 000 – 5 000 zł brutto. Osoby gotowe do pracy w krajach Unii Europejskiej mogą oczywiście otrzymać jeszcze wyższe wynagrodzenie.

Jak widać, praca operatora koparko-ładowarki jest niezwykle potrzebna przy wielu projektach budowlanych. Droga do zdobycia uprawnień na koparko ładowarkę jest nieco skomplikowana, ale włożony wysiłek prawdopodobnie szybko zwróci się w postaci dość wysokiej miesięcznej pensji. Jest to praca odpowiedzialna i ciekawa, ze względu na różnorodność zadań. Ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy w ostatnich latach i coraz więcej inwestycji można spodziewać się, że zapotrzebowanie na tego typu pracowników będzie rosnąć, co wpłynie zarówno na łatwość znalezienia pracy, jak i zarobki.

Inspirowane: akademia-efect.pl – podesty ruchome kurs